×

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym WWW.BENEDICTHARPER.COM

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.

Adres:

Benedict Harper
Lipowa 22/24
42-229 Częstochowa

Adres e-mail: hello@benedictharper.com

§1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument.

2. Sprzedający / Administrator Danych: 

Benedict Harper Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie (kod pocztowy 42-229)

przy ul. Lipowej 22/24, NIP: 5732934992, KRS: 0000971090

Numer rachunku bankowego (PLN): 68 1050 1142 1000 0090 3274 6944

3. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

4. Cena – wartość produktu, bez kosztów dostawy.

5. Kupujący – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

6. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.

7. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu się, a później po zalogowaniu na stronie sklepu.

8. Sklep – http://benedictharper.com 

9. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych osobowych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

10. Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis:

a) https://tpay.com (Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357) albo

b) https://www.przelewy24.pl/ operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 

Za pośrednictwem wybranego Zewnętrznego Kanału Płatności, Kupujący dokonuje płatności.

11. siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu, ataki typu DDoS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek).

12. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego.

13. adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).

14. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).

15. newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.

16. Login – adres e-mail Użytkownika.

17. Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.

18. dzień roboczy – liczony w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.

§2. Postanowienia Ogólne

1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji najpopularniejszych darmowych przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Safari).

3. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: 

 • ogólny opis produktu (określony w §.3.2. Regulaminu),
 • cena, 
 • termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, 
 • czas i sposób dostawy. 

Są to informacje skierowane do ogółu, nie stanowią oferty i mogą na bieżąco być zmieniane przez administratora sklepu. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający potwierdza mailowo złożenie zamówienia i przyjęcie go do realizacji. 

§3. Oferowane towary/produkty

1. W Sklepie można zakupić ubrania z wyselekcjonowanych materiałów, których skład prezentowany jest na stronie każdego produktu. Wszystkie ubrania są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. 

2. Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak:

a) opis;

b) skład;

c) cena;

d) dostawa.

3. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji (np. w przypadku zakupu zestawów) lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów. Osoby zapisane na newsletter mogą być informowane o organizowanych promocjach i wyprzedażach na bazie kodów rabatowych oraz przecen. 

§4. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg następujących kroków:

 • Wybór produktów i dodanie do koszyka
 • Podanie danych klienta i adresu wysyłki
 • Wybór formy dostawy
 • Wybór formy płatności
 • Potwierdzenie zakupu z obowiązkiem zapłaty

2. Podsumowanie zamówienia wyświetla:

a) szczegóły zamówienia (nazwa towaru, liczba sztuk, cena towaru, koszt dostawy);

b) dane do wysyłki i adres dostawy;

d) wybraną metodę płatności;

§5. Ceny i metody płatności

1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są zgodnie z preferencją Kupującego: polski złoty (ZŁ), i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia i jest zależny od aktualnej polityki cenowej sklepu oraz oferty firm kurierskich / pocztowych?. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia.

2. Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek bądź karty podarunkowej.

3. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia.

4. Ceną towaru wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.

5. Kupujący może wybrać jedną z następujących metod płatności:

 • Przelew tradycyjny
 • Szybkie płatności 
 • Płatność przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)

6. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony, które doręczane są razem z zakupionym towarem. Na wyraźną prośbę klienta zawartą w uwagach do zamówienia, sprzedający wystawi fakturę VAT. Prośba powinna zawierać również wszystkie dane potrzebne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

§6. Realizacja zamówień i dostawa

1. Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. W przypadku pozytywnego przyjęcia zamówienia wysyła informację na adres e-mail Kupującego o przyjęciu zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym termin ten może się wydłużyć zgodnie ze wskazaniem w e-mailu informującym o planowanym terminie dostawy.

3. Zamówienia realizowane są przez biuro obsługi klienta w dni robocze i zgodnie z podanym terminem realizacji widocznym na karcie produktu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres hello@benedictharper.com i w temacie podać numer zamówienia. Odpowiedź wysłana jest zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych.

4. Towary wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej InPost S.A. z siedzibą przy ul. Malborska 130, 30-624 Kraków lub UPS Polska Sp. z o. o.  z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa.

5. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.

6. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie widniejącym na stronie produktu i e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu za termin wiążący uważa się termin podany jako najdłuższy dla jednego z produktów. Sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.

7. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, siła wyższa - Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

§7. Odstąpienie od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie oraz odsyłając produkt w terminie 30 dni (kalendarzowych), przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu należy wysłać stosowne oświadczenie wraz z paragonem przed jego upływem na adres Sprzedawcy lub skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia drogą mailową na adres: hello@benedictharper.com oraz dostarczyć zwracany towar na wskazany adres.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej należy złożyć na formularzu, który został dołączony do zamówienia.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia otrzymania towaru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

6. Konsument odsyła towar na własny koszt na adres:

Benedict Harper

Lipowa 22/24

42-229 Częstochowa

Konsument nie może dokonać zwrotu towaru do paczkomatu. 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi płatności dokonane za zwracany produkt, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poprzez przelew na konto bankowe klienta z którego została dokonana płatność, lub konto bankowe wskazane w formularzu zwrotu, jeżeli płatność była za pobraniem.

10. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu (tj. paragonu lub faktury), w celu usprawnienia procesu zwrotu. Brak dowodu zakupu może uniemożliwić skuteczny zwrot towaru.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy. 

§ 8. Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.

4. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (paragon lub faktura). By zgłoszenie reklamacyjne było prawidłowe i Sprzedawca mógł rozpoznać reklamację, prosimy o podanie wyczerpującego opisu na temat wad produktu.

5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar, najlepiej z dopiskiem „reklamacja”.

8. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§9. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zarządzane są zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 22016/67995/46/WERODO)

Sposób przetwarzania danych w Sklepie określa Polityka Prywatności. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§10. Własność intelektualna

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.

2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.

3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności loga Sklepu.

§11. Postanowienia końcowe

1. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.

2. W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.

4. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.

6. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

7. Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

8. Załączniki Regulaminu stanowią integralną część Umowy.

Zał. 1: Polityka Prywatności: https://benedictharper.com/info/polityka-prywatnosci 

Rejestracja nowego konta

Wpisz minimum pięć znaków
Masz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło